מנכ"ל העירייה, אחראי על התנהלות העירייה על מחלקותיה השונות שם לו למטרה לשפר ולייעל את המערכת העירונית, הנותנת שירותים לתושב, תוך שימת דגש על מספר נקודות מפתח :

 • טיפוח המשאב האנושי בעירייה: טיפוח והכשרת העובד לביצוע עבודתו תוך הבנת תהליכים ארגוניים ויישומם הנכון. שימת דגש על רווחת העובד.
 • מתן שירות איכותי לתושב: שיפור איכות החיים של תושבי העיר בחתכים השונים תוך התחשבות מרבית ומיטבית בצרכים של כלל סוגי האוכלוסייה ברחבי העיר.
 • חינוך: פיתוח והטמעת נורמות של איכות בתחום החינוך - העלאת רמת ההישגים והטמעת נושאים ערכיים וחברתיים אשר יובילו לקבלת תוצרי חינוך איכותיים.
 • עידוד יזמות עסקית: מיצובם של אזורי התעסוקה כמוקד משיכה חברתי, כלכלי ותעסוקתי. פישוט תהליכי קליטת יזמים באזורי התעסוקה.
 • פיתוח פיזי וכלכלי של העיר: פיתוח ומינוף התשתית הפיזית והתחבורתית של העיר.
 • חזות פני העיר: פתוח משאבים כאמצעי ליצירת איכות חיים טובה לתושבי העיר על פי תוכנית עבודה רב שנתית.
 • רבות: מיצובה של העיר כמוקד בילוי ותרבות לתושבי העיר וסביבתה למגוון הגילאים השונים.
 • שירותים עירוניים: העמקת תרבות האיכות בתהליכי העבודה תוך שימת דגש על עבודת צוות. פיתוח תרבות ניהולית חדשנית ממוקדת יעדים מדידים.

תחומי אחריות מנכ"ל:

 • אחריות על המטלות המועברות למנהלי מחלקות.
 • תיאום פגישות עם גורמים פנימיים, מנהלי אגפים ומחלקות וגורמי חוץ.
 • בקרה על מכתבים נכנסים ויוצאים תוך כדי מעקב וטיפול בנושאים הרלוונטיים.
 • טיפול בפניות הציבור ומענה לכל פנייה, מול הארגון והמנהלים, כל פניה לגופה.
 • השתתפות בישיבות, וישיבות ראשי מנהל.
 • הכנת פרוטוקולים ועבודה מול המנהלים.
 • אחריות מול המנהלים במהלך טקסים ואירועים שהלוגיסטיקה נעשית ובזמן.

פרטי יצירת קשר לשכת מנכ"ל: