עיקרי פעולות הרשות 2022

הנדסה:

 • הוספת כיתות מעון יום אלנור -  חלת אלשריף
 • בניית 4 גנ"י שכונת אלחלה
 • השלמת ופתיחת מרכז פיתוח סגלי הוראה
 • תוספת קומה ליחידה להתפתחות הילד
 • בית ספר אלזהרא – הריסת מבנה הריסת המבנה הישן בבית  הספר ובניה חדשה
 • בית ספר אלפראבי – הריסת מבנה הריסת המבנה הישן בבית  הספר ובניה חדשה
 • בית ספר אלגזאלי ו – שיפוץ כללי
 • מבנה עירייה  - בנייה חדשה
 • מגרש כדור רגל – בנייה חדשה
 • שדרוג רחובות פנים העיר

 

איכות הסביבה:

 • תהליך החלפת המכולות בעיר כך שכל המכולות בעיר יוחלפו.
 • פעולות של ניקוי הכבישים

מיחזור :

 • זכוכית   – 2.25 טון
 • קרטון – 245.45 טון
 • נייר – 4.650 טון
 • גזם – 85 טון

 חינוך:

 • כתיבת תכנית אסטרטגית לחינוך.
 • הכשרת בני הנוער להשתלבות תקינה בחברה.
 • תכנון לשיפוץ והתאמת בית ספר יסודי אלגזאלי ו .
 • טיפול באגפים בלתי  יציבים ביסודי אלזהרא, חטיבת ביניים אלפראבי.
 • גיבוש תוכנית עבודה  3035.
 • שיפור האקלים  החינוכי בבתי הספר.
 • מעקב אחר ניצול תקציב בינוי בלתי מנוצלים.
 • טיפוח מצוינות .
 • העלאת אחוז הזכות בבגרות בתיכוניים.
 • מניעת נשירה גלויה וצמצום נשירה סמויה .
 • הגברת מעורבות ההורים בעשיה  החינוכית חברתית הבית ספרית.