לא קיימות ולא בוצעו תוכניות בנייה בתקן בניה ירוקה בתחום העיר 

הנחיות בנייה ירוקה מומלצות

איתור מבנים בבניה ירוקה לפי תקן 5281