נכון ליולי 2022, ישנם 25 עובדות ועובדים בעיריית טמרה, בדרגת מנהל/ת מחלקה ומעלה, בחלוקה של:

  • 9 נשים
  • 16 גברים