להלן נתונים על השכר הממוצע של עובדות ועובדי העירייה, בפילוח מגדרי לגברים ונשים: