מר ריאד זנגרי

מר אחמד חיר חג

מר סאהר כנעאן

מר מוחמד סעיד דיאב

מר פהד חגאזי