קוד אתי עיריית טמרה
אנו חברי ההנהלה בעיר טמרה, נבחרי הציבור ומוביליו, מצהירים כי נפעל כמיטב כוחנו למלא את שליחותנו כנבחרי ציבור ונמלא את תפקידינו באמונה.
ערכינו המובילים הם: 
חיי אדם וכבודו, יושרה ונאמנות, צדק חברתי ושוויון, אחריות ומחויבות ושקיפות.

לשם כך נפעל כולנו למימוש ערכים אלו: 
-תוך מתן דוגמא אישית, טוהר מידות והוגנות.
-נהיה מחויבים לשולחינו, נהיה נאמנים להם ונשרתם ככל יכולתנו לשיפור איכות חייהם.
-נבטיח מינהל תקין ואמינות, נמנע ניגודי עניינים ומשוא פנים, גם למראית עין.
-ונהיה זמינים ופנויים לפניות כלל הציבורים בעיר, ונאפשר נגישות בכל תחומי החיים.