1   נזאר עואד - יו"ר הוועדה
2   נדאל עותמאן - חבר עירייה
3   גמאל דיאב - חבר עירייה
4   מוחמד סאלח עואד
5   יאסר דבורי - ציבור
6   אחסאן עיאשי - ציבור
7   סאלח חגאזי - חבר עירייה
8   אמנה חאג' - חברת עירייה
9   מוחמד כנעאן - רכז ספורט