1   אמנה חאג' - יו"ר הוועדה
2   עאמר אבו אלהיגא
3   סאבר יאסין
4   נאדר עואד
5   נזיה המאם - יוץ משפי
6   גמאל דיאב
7   חאלד עואד - גזבר העירייה
8   מועין חגאזי - מנהל מחלקת הגביה
9   רחאב זידאני - מנהלת מחלקת הרווחה