1   בסאם זידאני - יו"ר הוועדה
2   נדאל עותמאן
3   עדנאן חגאזי
4   גמאל דיאב
5   נביה חגאזי