1   נביה חגאזי - אופוזיציה
2   מחמד תופיק עואד - אופוזיציה
3   כמאל אבו אלהיגא - אופוזציה