1   חאלד עואד - גזבר
2   ביאן מטרי 
3   יאסר מוחסן
4   יוסף פאעור
5   אחמד עורסאן מוסטפא
6   סומיה אבו אלהיגא