1   נזיה סמד - יו"ר הוועדה 
2   גמאל דיאב
3   אחמד שקיר
4   עדנאן חגאזי
5   נזאר יוסף עואד