1   ד"ר סוהיל דיאב - ראש העיר - יו"ר הוועדה
2   סאלח חגאזי
3   עומר עואד
4   עדנאן חגאזי
5   סאבר יאסין