1   ד"ר סוהיל דיאב - יו"ר הוועדה
2   עאמר אבו אלהיגא  
3   נאדר עואד
4   נדאל עותמאן
5   אמנה חאג'
6   בסאם זידאני
7   מוחמד עדנאן דיאב - עיר ללא אלימות
8   שאדי סובוח - עיר ללא אלימות וסמים
9   אסלאם עיאשי 
10   ספאא מוחמד כאמל חוסין סמאר