נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים בעיר טמרה נכון למאי 2021: 35230

התפלגות התושבים לפי גילאים

מס' תושבים

טווח גילאים

3727 

מגיל 0 עד גיל 5

4451 

מגיל 6 עד גיל 12

3504 

מגיל 13 עד גיל 17

2942 

מגיל 18 עד גיל 21

1933 

מגיל 22 עד גיל 24

2990 

מגיל 25 עד גיל 29

2455 

מגיל 30 עד גיל 34

2157 

מגיל 35 עד גיל 39

2303 

מגיל 40 עד גיל 44

2170 

מגיל 45 עד גיל 49

1833 

מגיל 50 עד גיל 54

1566 

מגיל 55 עד גיל 59

1148 

מגיל 60 עד גיל 64

810 

מגיל 65 עד גיל 69

444 

מגיל 70 עד גיל 74

697 

מגיל 75 עד גיל 120

35230

סה"כ תושבים