כתובת העירייה: טמרה, ת.ד 63 מיקוד 30811

טלפון העירייה: 04-9946526, 04-9946527

פקס: 04-9940649

מוקד עירוני: 5623*

דואר אלקטרוני לשעת ראש העיר: [email protected]

כתובת הגעה: