שם הגן

סמל

שם הגננת

טלפון גננת

שם סייעת ראשונה

טלפון סייעת ראשונה

שם סייעת שנייה

טלפון

סייעת שנייה

 יחידות אלחוארזמי - אלדיאא

154468

ופא יאסין

0545996055

רים אבו אלהיגא

0525693394

מינא ערמוש

0528775560

יחידות אלחוארזמי - אלמחבה

150391

אמנה בדראן

0524019902  9945745

יוסרא חגאזי

 

0522490758

תוהאם עואד

0523263394

שכונת דהידיא - אלסנאפר

154443

מונה יאסין

0506599754

גאדה דיאב

9943707/0525693414

חוריה דיאב

0527917687

שכונת דהידיא - אחבאב אללה

194423

רים מיעארי

9965665 - 0507318980

אימאן יאסין

0526808189

סהאם יאסין– אבו עיד

0544210203

שכונת דהידיא- אלסמאח

369066

סובחיה מגדוב

0547525633

כאותר אבו אלהיגא

0504543396/9943106

חנאן נאטור

0543913813

יחידות אבן סינא - אלאזהאר

150433

רבאב אליאס

0505770494

רנדה אבו אלהיגא

0525693417

גיהאן דיאב

0528476238

יחידות אלגבל - אלאנג'אם

150441

סנא בכר

0509319519

סנא חטיב

0525693385

זינב שקיר

0546256376

יחידות אלגבל - אלבלאבל

163006

סעידה חודרג'

0545709280

אימאן שמא

0525693395

 

 

שכונת שקיר - אלחדראא

182428

סמירה גליל

0507220306

אניסה אדריס

0542574885

אימאן שקיר

0524181418

יחידות אבו רומאן - אלסנאפר

232033

נבאל נאטור

0502155136

נסרין טאהא

0525693419

ראידה זידאני

0525652248

יחידות אבו רומאן - אלנור

232041

סוהאד דיאב

0529553546/ 9943011

זכיה זידאני

0525693416

סלאם עוסמאן

0525160299

יחידות אבו רומאן - אלנגום

232058

סמירה דאו

0547254588

עאידה אבו בסל

0525693409

ג'קלין אבו אלהיגא

0507227494

יחידות אבו רומאן - אלפראשאת

232066

רחאב דיאב

0547341410/9941410

וסאל הואש

0506685146/9941475

חזנה חגאזי

0525021200

יחידות חלת אלשריף - אלאחלאם

225409

נוהא אבו אלהגיא

0524284749/ 9944795

אבתסאם אבו אלהיגא

9946619/0524300621

אזהאר אבו אלהגיא

0549524902

יחידות חלת אלשריף - אליאסמין

225425

אימאן חטיב

0523753544/9944795

אמאל חלף

0528472476/9944795

לובנא דיאב

0542279278

יחידות חלת אלשריף - אלרחמה

225417

סועאד חגאזי

9944795/ 0526779779

ופא יאסין

0544312082/9973849

חוריה עואד

0509946115

יחידות חלת אלשריף - אלמומיזון

225391

ופא חוא

0525452688/9944795

סחר עוסמאן

 

          0502002071

דורין אבו סלאם

 

 

0523080153

שכונת בית ספר יסודי אלזהרא ג - גן אלפרח 601583 ערין מגדוב 0506705867 אעתדאל דיאב 0522975654 נסרין מגדוב 0535440045

שכונת אלסמור - אלמחבה

151829

פאתנה א. אלהגיא

0527777378/0549529999

פריאל עיאשי

0525693402/9945080

אמנה אבו סעוד

0505505198

שכונת אלסמור - אלהודא

150508

רנדה עיאשי

0505994752

ספא דיאב

0526898683

סלוא חגאזי

0504747820

שכונת אלבירוני - אלבראאה

358697

פאתנה  חגאזי

0522663735/0525693398

אבתסאם חגאזי

0504202503/9944072

פריאל אבו אלהיגא

0526201051

שכונת אלבירוני - אשבאל אלבירוני

601484

חנאן עואד

0538278414

הנא חגאזי

0509260122

ורוד דואהדי

0523697146

יחידות שכונת מסגד מועד בן גבל ( ליד פיצה אלח'יר) - טיור אלגנה 

358689

אימאן מאהל

0506331791

בדריה היגאוי

 

 

0509531947

סמיחה עיאשה

 

0526673131

יחידות שכונת מסגד מועד בן גבל ( ליד פיצה אלח'יר) - אלמוסתקבל 

539858

רבאב חגאזי

0549132501

פאטמה חטיב

0547071880

יחידות שכונת מסגד מועד בן גבל ( ליד פיצה אלח'יר) - אלופאא 

539841

אחלאס זידאני

0528400527

סוהא דיאב

0544350375/0545855361

מיתא ארשיד

0549866839