שם הגן

סמל

שם הגננת

טלפון גננת

שם סייעת ראשונה

טלפון סייעת ראשונה

שם סייעת שנייה

טלפון

סייעת שנייה

יחידות אלחוארזמי

154468

גוהינה אבו רומי

0525048495

רים אבו אלהיגא

0525693394

מינא ערמוש

0528775560

יחידות אלחוארזמי

150391

אמנה בדראן

0524019902  9945745

יאסמין יאסין

0526785332

תוהאם עואד

0523263394

טארק שומר

154443

מונה יאסין

0506599754

גאדה דיאב

9943707/0525693414

חוריה דיאב

0527917687

יסודי  א

194423

רים מיעארי

9965665 - 0507318980

אימאן יאסין

0526808189

סהאם יאסין– אבו עיד

0544210203

יסודי א

369066

סובחיה מגדוב

0547525633

כאותר אבו אלהיגא

0504543396/9943106

 

 

יחידות אבן סינא

150433

רבאב אליאס

0505770494

רנדה אבו אלהיגא

0525693417

גיהאן דיאב

0528476238

יחידות אלגבל

150441

סנא בכר

0509319519

סנא חטיב

0525693385

זינב שקיר

0546256376

יחידות אלגבל

163006

סעידה חודרג'

0545709280

אימאן שמא

0525693395

חנאן נאטור

0543913813

סמיר  אדריס

182428

סמירה גליל

0507220306

אניסה אדריס

0542574885

 

 

יחידות אבו רומאן

232033

נבאל נאטור

0502155136

נסרין טאהא

0525693419

ראידה זידאני

0525652248

יחידות אבו רומאן

232041

סוהאד דיאב

0529553546/ 9943011

זכיה זידאני

0525693416

סלאם עוסמאן

0525160299

יחידות אבו רומאן

232058

סמירה דאו

0547254588

עאידה אבו בסל

0525693409

ג'קלין אבו אלהיגא

0507227494

יחידות אבו רומאן

232066

רחאב דיאב

0547341410/9941410

וסאל הואש

0506685146/9941475

חזנה חגאזי

0525021200

יחידות חלת אלשריף

225409

נוהא אבו אלהגיא

0524284749/ 9944795

אבתסאם אבו אלהיגא

9946619/0524300621

אזהאר אבו אלהגיא

0549524902

יחידות חלת אלשריף

225425

אימאן חטיב

0523753544/9944795

אמאל חלף

0528472476/9944795

לובנא דיאב

0542279278

יחידות חלת אלשריף

225417

סועאד חגאזי

9944795/ 0526779779

ופא יאסין

0544312082/9973849

חוריה עואד

0509946115

יחידות חלת אלשריף

225391

ופא חוא

0525452688/9944795

דורין אבו סלאם

          0523080153

אימאן שקיר

 

0524181418

גן אלסמור

151829

פאתנה א. אלהגיא

0527777378/0549529999

פריאל עיאשי

0525693402/9945080

אמנה אבו סעוד

0505505198

גן אלסמור

150508

רנדה עיאשי

0505994752

ספא דיאב

0526898683

סלוא חגאזי

0504747820

עומר פאיז

358697

פאתנה  חגאזי

0522663735/0525693398

אבתסאם חגאזי

0504202503/9944072

פריאל אבו אלהיגא

0526201051

אלבירוני

601484

חנאן עואד

0538278414

הנא חגאזי

0509260122

ורוד דואהדי

0523697146

יחידות מסגד מועד בן גבל

358689

אימאן מאהל

0506331791

לובנה יאסין

0525693413

בדריה היגאוי

0509531947

יחידות מסגד מועד בן גבל

539858

רבאב חגאזי

0525597910

סחר עותמאן

0502002071/9944795

פאטמה חטיב

0527902300

יחידות מסגד  מועד בן גבל

539841

אחלאס זידאני

0528400527

סוהא דיאב

0544350375/0545855361

מיתא ארשיד

0549866839