כתובת הרשות: טמרה, ת.ד 63 מיקוד 30811
טלפון - מוקד עירוני: 049946526 , 049946527
פקס : 049940649 
דואר אלקטרוני: [email protected]

 

לשכת ראש העיר

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30 בתאום מראש בלבד

הנהלת העיר

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30  

חינוך

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30  

רכש

ימים שעות הערות
א', ג', ד' ,ה'  08:00 - 15:30  

גבייה

ימים שעות הערות
א',ב,ג',ד',ה', שבת  08:00 - 14:30  

ארנונה

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ה' , שבת  08:00 - 15:00  

אחזקה

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה' 08:00 - 15:30  

קב"ט

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30  

משאבי אנוש

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30  

איכות הסביבה

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30  

תברואה

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30  

לשכת מנכ"ל

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30 בתאום מראש בלבד

מבקר העירייה

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30 בתאום מראש בלבד

מעמד האישה

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30  

ביטחון קהילתי

ימים שעות הערות
א', ב', ג', ד', ה'  08:00 - 15:30