המחלקה לחינוך בלתי פורמלי בעיריית טמרה הינה המחלקה שאחראית על פעילות החינוך הבלתי פורמלי בקרב הילדים, בני נוער וצעירים בטמרה כמו תנועת נוער, מועדון נוער, מרכז תרבות, נוער וספורט, מרכז התנדבות, מועצות נוער ועוד. בעיר פועלות מגוון מסגרות בלתי פורמליות, אשר דלתן פתוחה תמיד בפני כל נער ונערה החפצים בכך, וניתן למצוא בהן מענה רחב לצרכים חברתיים, חינוכיים ותרבותיים.

מהתוכניות של היחידה:

תוכנית אתגרים שכוללת חוגים לתלמידי כיתות בתי הספר היסודי, תוכניות לחטיבה העליונה ויוזמות רשותיות בנוסף לבתי הספר הקהילתיים.
נוער בוחר ערך כדרך, לטיפוח תחום מנהיגות הנוער הייעודית והייצוגית.
עיר הילדים הנוער בתקופת הקיץ, ימי שיא וקייטנות.

פרטי יצירת קשר היחידה לחינוך חברתי

מוחמד אבו אל היג"א
מנהל חינוך בלתי פורמלי
04-3731125
507227080
שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בשעות 07:30-15:30