היועצת לקידום מעמד האישה פועלת לקידום מעמד האישה וקידום השוויון המגדרי בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ובקרב העובדות והעובדים בעירייה. גם כן, מקדמת ומתאמת פעילויות במחלקות הרשות, בחברות העירוניות ובקרב גופים אחרים הפועלים בתחומי אחריותה, מובילה בתיאום עם ראש העיר ומועצת העיריית את תהליך התווית המדיניות של הרשות המקומית, לשם קידום מעמד האישה להשגת השוויון המגדרי, לביעור כל סוגי האפליה ולמניעת אלימות נגד נשים. גם שותפה ומעורבת בתהליכי קבלת החלטות לתחומי הפעולה של התפקיד.

הנני פועלת לפי תכנית עבודה מסודרת והתפקיד שלי מהווה מעין תפקיד "מטה" המורכב מישום תהליכי ניהול, קבלת החלטות, מעקב ובקרה.

פרטי יצירת קשר מחלקת מעמד האישה