המחלקה לאיכות הסביבה אחראית למניעה ולצמצום חשיפת אוכלוסייה לסיכונים ולמפגעים סביבתיים, אחראית למניעה ולצמצום זיהום קרקע, אוויר ומים, ולטיפול במטרדי ריח, רעש, קרינה, שפכים, וכד'.

כמו כן, המחלקה אחראית על טיפול במוקדים מרכזיים המסכנים חיי אדם  , טיפול בפניות ציבור בפינוי גזם וגרוטאות.

בנוסף, המחלקה פועלת להטמעת תוכניות חינוכיות ולהעלאת המודעות הסביבתית בקהילה ובמערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי למען שימור הסביבה בהווה ובעתיד.

 

פרטי יצירת קשר ושעות פעילות

שעות פעילות: ראשון - חמישי  08:00-15:30