גזבר העיר

  • אחראי על הכנת התקציב הרגיל של הרשות והתקציב הבלתי רגיל של הרשות. תוך כדי מעקב אחר ניצול התקציב המאושר על פי פרקי התקציב.
  • אחראי  על כל מהלכי גביית הארנונה. וכל ההכנסות העצמית כגון: דמי שכירות מנכסים, שלטים, אגרת חינוך וכד'.
  • אחראי  על כל פעולותיה הכספיות של הרשות מבחינת הרישום בהנהלת החשבונות.
  • אחראי  להתקשרויות עם קבלנים / ספקים עפ"י תוצאות מכרזים.
  • ניהול צוות העובדים באגף. עובדי הנהלת החשבונות תב"רים, שכר, נכסים, ביטוחים, מח' הגבייה.
  • מטלות עיקריות וגיבוש מדיניות הכספים של הרשות

הנהלת חשבונות

  • רישום כל ההוצאות.
  • הכנת תשלומים לקבלנים / ספקים ומעקב אחר יישום התקציב לפרקים וסעיפיה.

שכר

אחראי על כל מערך השכר, בקרה והקפדה על אי חריגות ממסגרות התקציב שאושרו מעקב להסדרת כל התשלומים הסוציאליים ועמידה בלוח זמניים חודשי לתשלומי השכר לעובדים.

פרטי יצירת קשר גזברות והנהלת חשבונות

טבלת אנשי קשר - בעלי תפקידים במנהל הכספים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
חאלד עואד גזבר העירייה 04-8270940 khaled_a@iula.org.il
סלוא אבו אל היג"א מנהלת מדור שכר 04-8270930 salwa_abu@tamra.muni.il
נגמה דיאב הנהלת חשבונות 04-8270932 nejme_diab@tamra.muni.il
אברהים ערמוש מנהל חשבונות ראשי 04-8270934 ebrahem_armosh@tamra.muni.il
סלאם אסמאעיל עוזרת גזבר 04-8270919 slam_aromi@tamra.muni.il