גזבר העיר

  • אחראי על הכנת התקציב הרגיל של הרשות והתקציב הבלתי רגיל של הרשות. תוך כדי מעקב אחר ניצול התקציב המאושר על פי פרקי התקציב.
  • אחראי  על כל מהלכי גביית הארנונה. וכל ההכנסות העצמית כגון: דמי שכירות מנכסים, שלטים, אגרת חינוך וכד'.
  • אחראי  על כל פעולותיה הכספיות של הרשות מבחינת הרישום בהנהלת החשבונות.
  • אחראי  להתקשרויות עם קבלנים / ספקים עפ"י תוצאות מכרזים.
  • ניהול צוות העובדים באגף. עובדי הנהלת החשבונות תב"רים, שכר, נכסים, ביטוחים, מח' הגבייה.
  • מטלות עיקריות וגיבוש מדיניות הכספים של הרשות

הנהלת חשבונות

  • רישום כל ההוצאות.
  • הכנת תשלומים לקבלנים / ספקים ומעקב אחר יישום התקציב לפרקים וסעיפיה.

שכר

אחראי על כל מערך השכר, בקרה והקפדה על אי חריגות ממסגרות התקציב שאושרו מעקב להסדרת כל התשלומים הסוציאליים ועמידה בלוח זמניים חודשי לתשלומי השכר לעובדים.

פרטי יצירת קשר גזברות והנהלת חשבונות

חאלד עואד
גזבר העירייה
04-8270940