חזון המחלקה

להוות גשר מוביל למתן מענה והזדמנות עבור תושבי טמרה.
במטרה להוביל לשיפור איכות החיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי.
מתן שירות טיפולי, מקצועי, חדשני, זמין ורגיש.
לפיתוח הפרט, המשפחה והקהילה.
תוך עבודה מערכתית התואמת את צרכי הלקוח העכשוויים.

מטרת על

שיפור איכות חייהם ותפקודם של פרטים, משפחות וקבוצות בקהילה על מנת להביאם לתפקוד תקין ועצמאי ככל האפשר.

יעדים

  • בניית שירותים מותאמים לצרכי הלקוחות (התושבים)
  • פיתוח צוות מקצועי, לומד ומיומן
  • קהילה יוזמת וצורכת שירותים
  • מתן כלים והעצמת אוכלוסיות מודרות – הגנה על קטינים וחסרי ישע
  • פיתוח מערכות שיתוף פעולה בקהילה
  • מיצוב פעילות המחלקה מול מקבלי החלטות ברשות.

פרטי יצירת קשר המחלקה לשירותים חברתיים

רחאב זידאני
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
8270583