לנוחיותכם רשימת טלפונים חיוניים

שם  טלפון 
משטרה  100
מגן דוד אדום  101
כיבוי אש  102
חברת חשמל  103
פיקוד העורף  104