קבלת קהל

 כתובת הרשות: טמרה , ת.ד63 , מיקוד 30811
כתובת האתר: tamra.muni.il
טלפון: 049946526 , 049946527
פקס: 049940649
דואר אלקטרוני: [email protected] 

מחלקה ימים שעות הערות
לשכת ראש העיר א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30 בתיאום מראש
הנהלת העיר  א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30  
לשכת מנכ"ל א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30 בתיאום מראש 
חינוך א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30  
רווחה      
הנדסה      
רכש א', ג', ד', ה' 08:00-15:30  
גבייה א', ב', ג', ד', ה' - שבת 08:00-14:30  
ארנונה א', ב', ג', ה' - שבת 08:00-15:00  
אחזקה א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30  
שיטור ופיקוח עירוני       
קב"ט  א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30  
משאבי אנוש א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30  
מחלקת גזברות      
הנהלת חשבונות      
איכות הסביבה א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30  
תברואה א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30  
מבקר העירייה  א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30 בתיאום מראש
מעמד האישה  א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30  
ביטחון קהילתי  א', ב', ג', ד', ה' 08:00-15:30