2. ועדת חינוך:

חברי וועדת החינוך 

3. ועדת קניות:

חברי ועדת קניות

4. ועדת בטיחות:

 חברי ועדת בטיחות

5. ועדת קבלת עובדים

כל חברי הנהלה :

6. ועדת ביקורת

חברי ועדת ביקורת

7. ועדת ספורט:

 חברי ועדת ספורט

8. ועדת החקלאות

9. חברי ועדת החקלאות :

9. ועדת הנחות

חברי ועדת הנחות :

10. ועדת הכספים

חברי ועדת הכספים:

11. ועדת המכרזים

 חברי ועדת המכרזים :

12. חברי ועדת חיזוק מעמדו של הילד:

13. ועדת מאבק באלימות :

14. ועדת מאבק בסמים :

15. ועדת הרווחה:

16. ועדת איכות הסביבה

חברי ועדת איכות הסביבה