המחלקה המשפטית בעיריית טמרה מספקת שירותים משפטיים לעירייה בתחומי הייעוץ המשפטי, הייצוג המשפטי של העירייה כלפי גורמי חוץ, הדרכה והנחייה למוסדות העירייה, ועדותיה ועובדיה. היועץ המשפטי לעירייה מהווה גורם מרכזי בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה התקין.
תפקידיה ותחומי אחריותה של המחלקה המשפטית בעיריית טמרה כוללים:

  • יעוץ משפטי לראש העירייה, חברי המועצה הנבחרים ומנהלי העירייה בכל הסוגיות המשפטיות הצפות ועולות, בעת מילוי תפקידם.
  • ייעוץ משפטי למחלקות השונות בעירייה ומתן שירותים משפטיים בנושאי תכנון ובנייה, מכרזים, חוזים, מקרקעין ארנונה, גביית אגרות, היטלים ותשלומי חובה, חינוך, רווחה רשויות מקומיות ומשפט מנהלי
  • השתתפות בישיבות מועצת העיר, ועדות העירייה וליווי משפטי בהליכי חקיקה מקומיים.
  • הגשת תביעות אזרחיות וניהול הליכי הוצאה לפועל בשם העירייה ולמענה
  • ייצוג והופעה בבתי משפט, בתי דין לעבודה וועדות ערר, ועדת הנחות בג"צ ובוררויות והגנה שוטפת על אינטרס העירייה.

תובעת עירונית

  • הגשת כתבי אישום בעבירות על, חוקי עזר מקומיים, חוק רישוי עסקים וחוקים נוספים שהעירייה אחראית על אכיפתם
  • טיפול בערעורי חנייה וערעורים על דוחות על פי חוקי העזר השונים.

פרטי יצירת קשר מחלקה משפטית:

טבלת אנשי קשר - מחלקה משפטית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
נזיה המאם יועץ משפטי 04-8270918 [email protected]
מרים יאסין תובעת עירונית 04-8270951 525693404 [email protected]
יאסר מוחסן הממונה על חוק חופש המידע, עו"ד 04-8270949 0536662237 [email protected]