מחלקת ההנדסה בעיריית טמרה ממונה על תכנון העיר, תכנון שכונותיה, אזור התעשייה, המסחר והשירותים, תכנון הקמה ותחזוקה של מערכות התשתית העירוניות כמו כבישים, ניקוזים, גנים ציבוריים, מערכת התאורה העירונית, ומוסדות הציבור כמו בתי ספר גני ילדים, מתנ"ס , ספריות, מועדוני קשישים ומועדוני נוער, וכו'. גם כן,

מתן יעוץ מקצועי לתושבים בנושא תכנון, ביצוע ואחזקה. קידום פרויקטים ע"י הפעלת משרדי ממשלה וגורמים רלוונטים (מע"צ, משרד התחבורה, משרד השיכון וכד'), גם כן הפעלת רשות תמרור.

בעלי תפקידים במחלקת הנדסה:

טבלת אנשי קשר - מחלקת הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
נרדין חורי מהנדסת העירייה 0537548934 nardin_rkh@tamra.muni.il
אחמד המאם מהנדס ביצוע 04-8270927 ahmad_hmama@tamra.muni.il
סאבר חגאזי מהנדס ביצוע 04-8270928 saber_hijazi@tamra.muni.il
נרימאן יאסין מזכירת מחלקת הנדסה 04-8270914 nareman_yasen@tamra.muni.il
עאדל מגדוב מהנדס ביצוע 04-8270926 adel_magdob@tamra.muni.il