החזון  היישובי

  • איך אנחנו ביחד ולחוד, מחוללים שינוי, יוצרים ומתחייבים לעתיד מרגש ויצרתי לחינוך בטמרה ב - 2022
  • טמרה כחממה לאיכות חיים ומצוינות חינוכית ולימודית.

שני קווים אסטרטגיים למימוש החזון

  1. העצמה: טמרה תפעל בכל הדרכים להעצמת התלמידים, המורים,, המנהלים וההורים תוך יצירת מרחב למנהיגות חינוכית.
  2. שיתוף פעולה: של כלל המערכות העירוניות ע"י פעולות ומנגנונים לשיתוף פעולה.

עקרונות מנחים:

  1. חינוך לאוטונומיה, לביקורתיות, ליצירתיות ואחריות לצורך מימוש הפוטנציאל האישי.
  2. מענה לכלל הצרכים החינוכיים , הלימודיים, החברתיים והרגשיים של כל תלמיד.
  3. טיוב של כח ההוראה והחינוך.
  4. שותפות עם שאר מערכות העיר והקהילה לקידום החינוך.

במה מאמינה המערכת

  • במתן מענה לכל תלמיד בהתחשב בשונות בין התלמידים מבחינת רמת התלמיד ונטיותיו.
  • שיפור ההישגים והעלאת אחוז האקדמיים כמנוף לקידום הישוב במישור הכלכלי והחברתי.
  • הנגשת מערכת החינוך לתלמיד.
  • שילוב בין העשייה הפדגוגית לבין החינוך הבלתי פורמאלי לחיזוק הדימוי העצמי.
  • אחריות הרשות המקומית על כלל מסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
  • ראייה הוליסטית לדברים: תוכניות לאורך ולרוחב הנותנות מענה מלידה עד לכיתה י"ב.

מנגנוני ההצלחה של מערכת החינוך

  • השקעה בגנ"י: תוכנית אתג"ר, קרב, מרכז העשרה, איתור מוקדם,  שפ"י, השתלמויות לגננות ולסייעות.
  • ראיה הוליסטית ותמיכה פדגוגית במערכת: תוכנית המעברים מגן – י"ב, התוכנית הלאומית, מלא, תלם ואומץ,  השתלמויות מקצועיות למנהלים, רכזי מקצועות היסוד.
  • מוסדות חינוך ייחודיים הנותנים מענה לשונות: מפתן, מח"ט, אלנור, מחוננים.
  • עבודת צוות: פורם מנהלי בתי- הספר, וועד הגוי יישובי, וועד הגוי לכל מענה.
  • מגמות טכנולוגיות והתאמות לשונות בין התלמידים, כיתות הכוון ומב"ר.
  • תמיכה בתוכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21.

אתגרי המערכת היישובית

  1. העלאת אחוז הזכאות בבגרויות מ- 65% - 75%
  2. העלאת אחוז הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מ- 12% ל- 16%.
  3. מינוף מערכת החינוך למצוינות
  4. שיפור האקלים החינוכי.
  5. טיפוח מרחבי למידה חכמים יישוביים מותאמים למאה ה-21
  6. טיוב איכות ההוראה ע"י גיבוש תהליכי פיתוח מקצועי מעודכנים ומותאמים לעו"ה.
  7. הטמעת תוכנית המעברים
  8. השלמת תכנית הבינו לבתי- הספר: בינוי מפתן, וב"ס למצוינות
  9. פתיחת שלוחה למכללה טכנולוגית

פרטי יצירת קשר מחלקת חינוך:

טבלת אנשי קשר - חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דאליה זידאן מזכירת מחלקת חינוך 04-8270970
מוחמד אבו אל היג"א מנמ"ר 04-8270979 mohamed_abu@tamra.muni.il
רחיב אבו רומי קב"ט מוסדות חינוך 04-8270983 0525693374 raheb_aromi@tamra.muni.il
איהאב דיאב מנהל מדור הסעות 04-8270983 0525767921 ehab_diab@tamra.muni.il
עביר מריח חינוך 04-8270976 aber_mreh@tamra.muni.il
יוסרא מריסאת רכזת התנדבות רשותית yosram@tamra.muni.il
בלאל עואד חינוך קידום נוער bilala@tamra.muni.il
מוחמד שמא מנהל מחלקת חינוך 04-8270971 mohamad_s@iula.org.il
מוחמד אבו אל היג"א מנהל חינוך בלתי פורמלי 04-3731125 0507227080 mohamadab@tamra.muni.il

יחידה לקידום נוער

טבלת אנשי קשר - יחידה לקידום נוער
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דאהר אבו רומי מנהל מחלקת קידום נוער 04-99441927 dahera@tamra.muni.il

מדור חינוך מיוחד

טבלת אנשי קשר - מדור חינוך מיוחד
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אמאל מריח מנהלת מחלקת חינוך מיוחד 04-8270981 0525693341 amal_mreh@tamra.muni.il

מדור גיל הרך

טבלת אנשי קשר - מדור גיל הרך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סומיה אבו אלהיגא מנהלת מדור גיל הרך 04-8270982 0525693380 somia_abu@tamra.muni.il
היאם יאסין עוזרת מנהלת מדור גיל הרך 04-8270985 0525693415 hiam_baker@tamra.muni.il

יחידה לילדים נוער בסיכון

טבלת אנשי קשר - יחידה לילדים נוער בסיכון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
תופיק חגאזי מנהל מחלקת חינוך לילדים ונוער בסיכון 04-8270973 tofik_hijazi@tamra.muni.il

התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

טבלת אנשי קשר - התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הודא דיאב מנהלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 04-8270984 0524587811 hoda_diab@tamra.muni.il