החזון  היישובי

 • איך אנחנו ביחד ולחוד, מחוללים שינוי, יוצרים ומתחייבים לעתיד מרגש ויצרתי לחינוך בטמרה ב - 2022
 • טמרה כחממה לאיכות חיים ומצוינות חינוכית ולימודית.

שני קווים אסטרטגיים למימוש החזון

 1. העצמה: טמרה תפעל בכל הדרכים להעצמת התלמידים, המורים,, המנהלים וההורים תוך יצירת מרחב למנהיגות חינוכית.
 2. שיתוף פעולה: של כלל המערכות העירוניות ע"י פעולות ומנגנונים לשיתוף פעולה.

עקרונות מנחים:

 1. חינוך לאוטונומיה, לביקורתיות, ליצירתיות ואחריות לצורך מימוש הפוטנציאל האישי.
 2. מענה לכלל הצרכים החינוכיים , הלימודיים, החברתיים והרגשיים של כל תלמיד.
 3. טיוב של כח ההוראה והחינוך.
 4. שותפות עם שאר מערכות העיר והקהילה לקידום החינוך.

במה מאמינה המערכת

 • במתן מענה לכל תלמיד בהתחשב בשונות בין התלמידים מבחינת רמת התלמיד ונטיותיו.
 • שיפור ההישגים והעלאת אחוז האקדמיים כמנוף לקידום הישוב במישור הכלכלי והחברתי.
 • הנגשת מערכת החינוך לתלמיד.
 • שילוב בין העשייה הפדגוגית לבין החינוך הבלתי פורמאלי לחיזוק הדימוי העצמי.
 • אחריות הרשות המקומית על כלל מסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
 • ראייה הוליסטית לדברים: תוכניות לאורך ולרוחב הנותנות מענה מלידה עד לכיתה י"ב.

מנגנוני ההצלחה של מערכת החינוך

 • השקעה בגנ"י: תוכנית אתג"ר, קרב, מרכז העשרה, איתור מוקדם,  שפ"י, השתלמויות לגננות ולסייעות.
 • ראיה הוליסטית ותמיכה פדגוגית במערכת: תוכנית המעברים מגן – י"ב, התוכנית הלאומית, מלא, תלם ואומץ,  השתלמויות מקצועיות למנהלים, רכזי מקצועות היסוד.
 • מוסדות חינוך ייחודיים הנותנים מענה לשונות: מפתן, מח"ט, אלנור, מחוננים.
 • עבודת צוות: פורם מנהלי בתי- הספר, וועד הגוי יישובי, וועד הגוי לכל מענה.
 • מגמות טכנולוגיות והתאמות לשונות בין התלמידים, כיתות הכוון ומב"ר.
 • תמיכה בתוכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21.

אתגרי המערכת היישובית

 1. העלאת אחוז הזכאות בבגרויות מ- 65% - 75%
 2. העלאת אחוז הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מ- 12% ל- 16%.
 3. מינוף מערכת החינוך למצוינות
 4. שיפור האקלים החינוכי.
 5. טיפוח מרחבי למידה חכמים יישוביים מותאמים למאה ה-21
 6. טיוב איכות ההוראה ע"י גיבוש תהליכי פיתוח מקצועי מעודכנים ומותאמים לעו"ה.
 7. הטמעת תוכנית המעברים
 8. השלמת תכנית הבינו לבתי- הספר: בינוי מפתן, וב"ס למצוינות
 9. פתיחת שלוחה למכללה טכנולוגית

 

פרטי יצירת קשר מחלקת חינוך:

טבלת אנשי קשר - חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רכז נגישות 0522229288 [email protected]
דאליה זידאן מזכירת מחלקת חינוך 04-8270970
מוחמד אבו אל היג"א מנמ"ר 04-8270979 [email protected]
רחיב אבו רומי קב"ט מוסדות חינוך 04-8270983 525693374 [email protected]
איהאב דיאב מנהל מדור הסעות 04-8270983 525767921 [email protected]
עביר מריח חינוך 04-8270976 [email protected]
יוסרא מריסאת רכזת התנדבות רשותית [email protected]
בלאל עואד חינוך קידום נוער [email protected]
תופיק חיגאזי מנהל אגף חינוך 04-8270971 0525693400 [email protected]
מוחמד אבו אל היג"א מנהל חינוך בלתי פורמלי 04-3731125 507227080 [email protected]

מחלקת גיל הרך

טבלת אנשי קשר - מחלקת גיל הרך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סומיה אבו אלהיגא מנהלת מחלקת גיל הרך 04-8270982 525693380 [email protected]
היאם יאסין עוזרת מנהלת מחלקת גיל הרך 04-8270985 525693415 [email protected]

יחידה לקידום נוער

טבלת אנשי קשר - יחידה לקידום נוער
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דאהר אבו רומי מנהל מחלקת קידום נוער 04-99441927 [email protected]

מדור חינוך מיוחד

טבלת אנשי קשר - מדור חינוך מיוחד
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אמאל מריח מנהלת מחלקת חינוך מיוחד 04-8270981 525693341 [email protected]

יחידה לילדים נוער בסיכון

טבלת אנשי קשר - יחידה לילדים נוער בסיכון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
תופיק חגאזי מנהל אגף חינוך 04-8270973 [email protected]
תופיק חגאזי מנהל אגף חינוך 04-8270973 [email protected]

התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

טבלת אנשי קשר - התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הודא דיאב מנהלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 04-8270984 524587811 [email protected]