עיריית טמרה
ת.ד 63 , מיקוד 30811
049946527, 049946526
פקס- 049940649