מוסא אבו רומי
ראש העיר
04-9944156
 

פנייה מקוונת לראש העיר