1   ביאן מטרי - מנכ"ל
2   חאלד עואד - גזבר
3   נזיה המאם - יועץ משפטי