1   ד"ר סוהיל דיאב - ראש העיר
2   סאלח חגאזי
3   עאמר אבו אלהיגא
4   נדאל עותמאן
5   אמנה חאג'
6   גמאל דיאב
7   בסאם זידאני
8   אחמד שקיר
9   עדנאן חגאזי
10   נזיה סמד 
11   נזאר יוסף עואד