1. מחלקה לשירותים חברתיים
  2. מזכירות העירייה
  3. שכר עובדים – חשבת שכר
  4. הנהלת חשבונות
  5. חינוך
  6. מיסים -  גביה
  7. שרות פסיכולוגי - חינוך
  8. היחידה לקידום נוער - חינוך
  9. שמות רחובות העיר - הנדסה
  10. ספקים – רכש, הנה"ח