השירות הפסיכולוגי הוא חלק ממערך שפ"י ארצי. השירות הפסיכולוגי החינוכי בעיריית טמרה נותן שירותים פסיכולוגיים לתושבי העיר - ילדים, הוריהם ובני משפחותיהם, באמצעות פעילות מלווה ושוטפת עם מסגרות החינוך בעיר בגילאי גן טרום חובה ועד התיכון. השירות הפסיכולוגי מונה כיום__פסיכולוגים. בכל מסגרת חינוך נמצא פסיכולוג מהשירות הפסיכולוגי שמסייע להתפתחות ולהסתגלות התקינה של תלמידים במסגרות החינוך השונות, ולעזור למסגרות אלה ביצירת התנאים הפסיכולוגיים הדרושים להתפתחות תקינה. השירות הפסיכולוגי מספק ליווי מקצועי לתושבי העיר וילדיהם ולמסגרות החינוך בשלבים ההתפתחותיים השונים (מגן טרום חובה ועד לסיום התיכון). השירות הפסיכולוגי הוא שירות ציבורי, וניתן חינם להורים וילדים, ולצוותי החינוך.

ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי דרך מסגרות החינוך (בתי ספר וגנים) או ישירות לשפ"ח טמרה טלפון: 04-9948808

פרטי יצירת קשר המחלקה לשירות פסיכולוגי

שאדי סופי: מנהל 

שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בשעות 07:30-15:30