מערך החינוך המיוחד בעיר, מטפל בפרט ומספק  מענה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בגילאי 3-21. ליווי והדרכה מקצועית למשפחות אשר ילדיהם מופנים למסגרות החינוך המיוחד. המדור מקיף את כלל תלמידי החינוך המיוחד בעיר.

חוק החינוך המיוחד

שיבוץ ושילוב תלמידים במסגרות החינוך המיוחד נעשים מכוח חוק החינוך המיוחד.
משנת הלימודים הבאה, תשפ"א, ייכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי להורים אשר ילדיהם נמצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחדים, יש זכות בבחירת סוג המסגרת: כיתה רגילה, כיתת חינוך מיוחד במסגרת חינוכית רגילה או מסגרת חינוך מיוחד.

תחומי אחריות היחידה

  • תיאום וניהול ועדות ההשמה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
  • בניית מאגר מידע על חלופות של מסגרות לימוד מתאימות.
  • מעקב ובקרה על השתלבות התלמיד במסגרת.
  • תיאום וניהול ועדות ערר, ועדות שיבוץ וועדות החלטה.
  • טיפול בהסעות תלמידי החינוך המיוחד למסגרות הלימוד ולטיפולים פרא-רפואיים.
  • שיבוץ מלווים וסייעות אישיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
  • הפעלת מועדונית לתלמידים.

פרטי יצירת קשר היחידה לחינוך מיוחד

אמאל מריח
מנהלת מחלקת חינוך מיוחד
04-8270981
525693341
שעות קבלת קהל: ימים א' - ה' בשעות 07:30-15:30