פרסום מועדי הישיבות ומיקומן

תאריך הישיבה

יום

שעה

מיקום

קישור לפרוטוקול הישיבה

 

 

 

 

 

07/09/2021

שלישי

18:00

אולם ישיבות בעירייה

 

13/07/2021

שלישי

18:00

אולם ישיבות בעירייה

קישור

22/06/2021

שלישי

18:00

אולם ישיבות בעירייה

קישור

26/01/2021

שלישי

18:00

אולם ישיבות בעירייה

קישור

19/01/2021

שלישי

18:00

אולם ישיבות בעירייה

קשור      

29/12/2019

שלישי

18:00

אולם ישיבות בעירייה

קישור

15/12/2019

שלישי

18:00

אולם ישיבות בעירייה

קישור