1   אמנה חאג' - יו"ר הוועדה
2   עאמר אבן אלהיגא
3   נדאל עותמאן
4   נזאר עואד
5   גמאל דיאב
6   הודא מריח
7   סלוא כנעאן
8   נבילה חסן דיאב