1   פאטמה יוסף דיאב
2   חליל ריאן
3   סלוא נמר עיסא
4   היאם דיאב
5   דיאנא מופק עותמאן
6   מבדא יאסין
7   ריא אסדי
8   גמאל דיאב